Wniosek do Prezydenta RP o degradację dowódców Powstania Warszawskiego!

Uczestnicy powstania to bohaterowie i bezapelacyjnie należy im się cześć i chwała!

Inaczej jest z pomysłodawcami i dowódcami powstania tzw. Warszawskiego inaczej zwanego Akcją Burza – oni powinni ponieść odpowiedzialność wobec historii (akcja skazana na porażkę dla ambicji politycznych)

AKCJA NA FACEBOOKA NA 1 SIERPNIA:

Pośmiertna degradacja dowódców Powstania Warszawskiego!

Swoją decyzją spowodowali świadomie śmierc ok. 200 tysięcy cywili oraz dla swoich politycznych ambicji wysłali na pewną śmierć ok. 10 -15 tys. młodzików bez broni. Doskonale wiedzieli, że pod względem wojskowym nie ma szans powodzenia, a mimo to podjęli decyzje wbrew rządowi w Londynie. Kara symboliczna powinna być przestrogą – każdy kto decyduje o życiu i śmierci obywateli musi ponieść konsekwencje.

https://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2319_u.htm

Przewiń do góry