© Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta Minister sprawiedliwości w rządzie PiS Zbigniew Ziobro

RPO: Podwójna rola Ziobry narusza kompetencje prezydenta do powoływania sędziów

“Swobodne i niczym nieograniczone delegowanie narusza bowiem m.in. wyłączne konstytucyjne kompetencje Prezydenta RP do powoływania sędziów” – podkreślił Rzecznik Praw Obywatelskich w stanowisku dla Trybunału Konstytucyjnego. Marcin Wiącek przyłączył się do skargi obywatela i wnosi, aby Trybunał Konstytucyjny uznał niekonstytucyjność art. 77 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych. “W skardze konstytucyjnej skarżący – w którego sprawie orzekał sędzia delegowany – zarzuca, że wymiar sprawiedliwości jest sprawowany przez osoby nieposiadające nominacji Prezydenta RP. Wskazuje, że Konstytucja RP nie przewiduje możliwości cedowania uprawnienia Prezydenta RP do powoływania sędziów na jakikolwiek inny organ władzy publicznej” – napisał Rzecznik Praw Obywatelskich. “Podwójna rola narusza konstytucyjną zasadę podziału władzy” “Niewątpliwie podwójna rola Ministra Sprawiedliwości – będącego jednocześnie Prokuratorem Generalnym – w związku z powierzonymi mu nieograniczonymi, nieprzejrzystymi i niepodlegającymi żadnej kontroli kompetencjami do delegowania sędziów narusza konstytucyjną zasadę podziału władz” – zaznaczył Wiącek. Jak dodał, swobodne, niczym nieograniczone korzystanie z mechanizmu delegowania narusza wyłączne konstytucyjne kompetencje prezydenta do powoływania sędziów. “To przekłada się z kolei na naruszenie podstawowego praw jednostki, czyli prawa do rozpatrzenia sprawy przez sąd posiadający przymioty niezależności, niezawisłości i bezstronności” – stwierdził. “Kwestia budzi coraz większe wątpliwości praktyczne oraz – co istotne w postępowaniu przed TK – wywołuje problemy natury prawnej, które skutkują uchylaniem wyroków wydawanych przez sędziów posiadających wadliwe delegacje i koniecznością powtarzania postępowań” – zaznaczył Marcin Wiącek. Jak podkreślił, wątpliwości wywołuje sytuacja, w której organ władzy wykonawczej może w sposób dowolny wpływać na skład sądu, o ile w jego składzie zasiada sędzia delegowany.

Źródło: https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/rpo-podw%c3%b3jna-rola-ziobry-narusza-kompetencje-prezydenta-do-powo%c5%82ywania-s%c4%99dzi%c3%b3w/ar-AAOmOyZ?li=BBr5CAq

Przewiń do góry