RPO chce wyłączenia Pawłowicz z orzekania. Sędzia TK odpowiada

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek chce wyłączenia Krystyny Pawłowicz i trzech innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego z rozpatrywania sprawy dot. wyższości prawa unijnego nad krajowym.

RPO wnioskuje do TK o wyłączenie udziału sędzi Krystyny Pawłowicz oraz sędziów Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka ze sprawy K 3/21, w której Trybunał rozpozna wniosek premiera dotyczący oceny zgodności z Konstytucją wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej.

Wiącek argumentuje, że wcześniejszy udział w życiu politycznym i nacechowane negatywnymi emocjami publiczne wypowiedzi pod adresem UE nie świadczą o bezstronności Pawłowicz.

Jeśli chodzi o Muszyńskiego, Piskorskiego i Wyrembaka, to RPO podkreśla, że z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7 maja 2021 r. w sprawie Xero Flor przeciwko Polsce wynika, iż ci trzej sędziowie zostali wybrani do TK z naruszeniem prawa.

Trybunał Konstytucyjny. Wątpliwości wokół składu

W ocenie Wiącka trzeba ukształtować skład Trybunału zgodnie z Konstytucją, żeby był “właściwie obsadzony i “obejmował osoby, których legitymacja do orzekania w TK nie budzi wątpliwości prawnych”. “Prawidłowe ukształtowanie składu w tej sprawie jest ważne ze względu na szczególne znaczenie ewentualnego wyroku w sferze krajowej, na płaszczyźnie prawa międzynarodowego i polityki zagranicznej” – tłumaczy RPO.

Wniosek rzecznika Pawłowicz skomentowała na Twitterze. “Pyt.zasadnicze: Czy krytyczna naukowa ocena jakiejś syt. prawno-ustroj.-konstytucyjnej,którą negatywnie ocenia też ok.1/3 społeczeństwa,odbiera krytykującemu naukowcowi prawo reprezentowania głosu też tej grupy społ. w różnych organach państwa? Czy tylko ci na + mają prawo głosu?” – napisała sędzia TK.

Przewiń do góry