© PAP, Wojtek Jargiło

Minister Czarnek będzie nadzorował rozwój reaktorów jądrowych

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek został wiceprzewodniczącym rady ds. rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem. Powołał go przewodniczący, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Do zadań rady należy “monitorowanie rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem”, w tym bieżący nadzór nad badaniami i wydatkami na nie, a także “wyznaczanie kierunków działań ministra właściwego do spraw energii oraz jednostek i organów mu podległych” poprzez ” zwiększenie ich potencjału technologicznego oraz kadrowego” i koordynację prac instytucji zaangażowanych w rozwój tej technologii. (źródło: zarządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Rady do spraw rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem).

Oznacza to, że minister edukacji i nauki będzie odpowiedzialny za przygotowania do budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

W skład rady, oprócz Kurtyki i Czarnka, wchodzą również prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat – ekspert w Biurze Ministra w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki – Wojciech Murdzek, przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii i Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa, przedstawiciel Narodowego Centrum Badań Jądrowych – prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek.

Pozostali członkowie to przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – dr inż. Wojciech Kamieniecki,

oraz przedstawiciel Polskiej Agencji Kosmicznej – prof. dr hab. Grzegorz Wrochna.

Według planów rządu pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce ma ruszyć za 10 lat.

Źródło: https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/minister-czarnek-b%c4%99dzie-nadzorowa%c5%82-rozw%c3%b3j-reaktor%c3%b3w-j%c4%85drowych/ar-AANFxqi?li=BBr5MK7

Przewiń do góry